دریافت نرم افزار و آموزش سرویس های Tetraplus
 

دریافت نرم افزار | راهنمای اتصال دریافت نرم افزار
دریافت نرم افزار   |راهنمای اتصال راهنمای اتصال
دریافت نرم افزار | راهنمای اتصال راهنمای اتصال
دریافت نرم افزار | راهنمای اتصال دریافت نرم افزار | راهنمای اتصال
دریافت نرم افزار | راهنمای اتصال 

راهنمای اتصال

دریافت نرم افزار | راهنمای اتصال 

راهنمای اتصال

           

دریافت نرم افزار

     
   

دریافت نرم افزار

 

آدرس سرور: ikev2.filplus.net

       

آدرس سرور: ikev2.filbaz.com

 

آدرس سرور:ac.filbaz.com

     
 

آدرس سرور:ac.filplus.net

     
           
           
           
دریافت نرم افزار| راهنمای اتصال  

راهنمای اتصال 

دریافت نرم افزار | راهنمای اتصال    راهنمای اتصال
دریافت نرم افزار | راهنمای اتصال   راهنمای اتصال

دریافت نرم افزار | راهنمای اتصال

     
       

آدرس سرور:ipsec.filplus.net

 

فایل کلاینت filplus با پروتکل tcp

 

آدرس سرور:ipsec.filbaz.com

 

فایل کلاینت filbaz با پروتکل tcp

 

سکرت کد:123456789

           
 راهنمای انتخاب سیستم عامل:

 
سیستم عامل آندروید سیستم عامل بلک بری سیستم عامل ویندوز فون سیستم عامل ویندوز سیستم عامل مکینتاش سیستم عامل ios