هاست ریسلر

نمایندگی میزبانی 100 گیگابایت

لینوکس

 • 100 گیگابایت
  میزان فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 50 تعداد سایت قابل میزبانی
 • Cpanel کنترل پنل کاربر
 • WHM کنترل پنل مدیریت
نمایندگی میزبانی 50 گیگابایت

لینوکس

 • 50 گیگابایت
  میزان فضا
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 30 تعداد سایت قابل میزبانی
 • Cpanel کنترل پنل کاربر
 • WHM کنترل پنل مدیریت
نمایندگی میزبانی30گیگابایت

لینوکس

 • 30 گیگابایت
  میزان فضا
 • 40 گیگابایت پهنای باند ماهانه
 • 20 تعداد سایت قابل میزبانی
 • Cpanel کنترل پنل کاربر
 • WHM کنترل پنل مدیریت