سرویس مولتی پلاس

سرویس یک ساله مولتی پلاس

- پهنای باند نامحدود
- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp
- پشتیبانی از پروتکل های pptp,l2tp و Tls
- پایداری ۱۰۰٪ و سازگار با wifi و اینترنت شبکه 4G و LTE
- فایروال اختصاصی به منظور جلوگیری از هرگونه شنود اطلاعات

  • //www.filplus.net/images/multi.png" width="25" height="25" align="right" /> شامل ۸ سرویس - پشتیبانی از
  • - سرویس ها
سرویس شش ماهه مولتی پلاس

- پهنای باند نامحدود
- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp
- پشتیبانی از پروتکل های pptp,l2tp و Tls
- پایداری ۱۰۰٪ و سازگار با wifi و اینترنت شبکه 4G و LTE
- فایروال اختصاصی به منظور جلوگیری از هرگونه شنود اطلاعات

  • //www.filplus.net/images/multi.png" width="25" height="25" align="right" /> شامل ۸ سرویس - پشتیبانی از
  • - سرویس ها
سرویس سه ماهه مولتی پلاس

- پهنای باند نامحدود
- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp
- پشتیبانی از پروتکل های pptp,l2tp و Tls
- پایداری ۱۰۰٪ و سازگار با wifi و اینترنت شبکه 4G و LTE
- فایروال اختصاصی به منظور جلوگیری از هرگونه شنود اطلاعات

  • //www.filplus.net/images/multi.png" width="25" height="25" align="right" /> شامل ۸ سرویس - پشتیبانی از
  • - سرویس ها