سرویس مولتی پلاس

سرویس سه ماهه مولتی پلاس

- پهنای باند ماهانه ۷۵ گیگابایت

- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp

- پشتیبانی از پروتکل Tls

-سازگار با wifi و اینترنت شبکه 4G و LTE

- فایروال اختصاصی در سرورها

- نصب و اجرای از طریق وارد کردن فایل کلاینت

- امکان سفارش سایر سرویسها حین سفارش

- امکان تهیه بسته پهنای باند اضافه

- قابلیت افزودن ۲ ، ۳ و ۵ کاربر همزمان
 • - پشتیبانی از  سیستم عامل
 •  

 • - سرویس قابل ارائه

 •  

   

سرویس یک ماهه مولتی پلاس

- پهنای باند ماهانه ۲۵ گیگابایت

- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp

- پشتیبانی از پروتکل Tls

-سازگار با wifi و اینترنت شبکه 4G و LTE

- فایروال اختصاصی در سرورها

- نصب و اجرای از طریق وارد کردن فایل کلاینت

- امکان سفارش سایر سرویسها حین سفارش

- امکان تهیه بسته پهنای باند اضافه

- قابلیت افزودن ۲ ، ۳ و ۵ کاربر همزمان
 • - پشتیبانی از  سیستم عامل
 •  

 • - سرویس قابل ارائه

 •  

   

سرویس یک ساله مولتی پلاس

- پهنای باند ماهانه ۳۰۰ گیگابایت

- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp

- پشتیبانی از پروتکل Tls

-سازگار با wifi و اینترنت شبکه 4G و LTE

- فایروال اختصاصی در سرورها

- نصب و اجرای از طریق وارد کردن فایل کلاینت

- امکان سفارش سایر سرویسها حین سفارش

- امکان تهیه بسته پهنای باند اضافه

- قابلیت افزودن ۲ ، ۳ و ۵ کاربر همزمان
 • - پشتیبانی از  سیستم عامل
 •  

 • - سرویس قابل ارائه

 •  

   

سرویس شش ماهه مولتی پلاس

- پهنای باند ماهانه ۱۵۰ گیگابایت

- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp

- پشتیبانی از پروتکل Tls

-سازگار با wifi و اینترنت شبکه 4G و LTE

- فایروال اختصاصی در سرورها

- نصب و اجرای از طریق وارد کردن فایل کلاینت

- امکان سفارش سایر سرویسها حین سفارش

- امکان تهیه بسته پهنای باند اضافه

- قابلیت افزودن ۲ ، ۳ و ۵ کاربر همزمان
 • - پشتیبانی از  سیستم عامل
 •  

 • - سرویس قابل ارائه

 •