کارت خرید » پایگان
مرحله 2
پیکربندی

دسته بندی ها:
لایسنس سه ماههnod32 & smart security -

پشتبانی از nod32 و smart security
پشتیبانی از تمامی نسخه هایESET
هزینه کمتر نسبت به سرور اصلی
لایسنس کاملا اختصاصی
قابل استفاده از یک لایسنس برای دو سیستم
بی نیاز از یافتن لایسنس های چند روزه Terial
ارائه امکانات بیشتر برای مدیریت لایسنسشناسایی ویروس های رسانه های اجتماعی
قابلیت مسدود سازی سایت های بالای18+
قابلیت شناسایی اسپم در ایمیل ها
کنترل تمامی فایل ها در اینترنت قبل از دانلود
دارای فایروال هوشند جهت کنترل ترافیک
جلوگیری از هرگونه نفوذ ناخواسته
دارای سیستم Gamer Mode

لایسنس شش ماهه nod32 & smart security -

پشتبانی از nod32 و smart security
پشتیبانی از تمامی نسخه هایESET
هزینه کمتر نسبت به سرور اصلی
لایسنس کاملا اختصاصی
قابل استفاده از یک لایسنس برای دو سیستم
بی نیاز از یافتن لایسنس های چند روزه Terial
ارائه امکانات بیشتر برای مدیریت لایسنسشناسایی ویروس های رسانه های اجتماعی
قابلیت مسدود سازی سایت های بالای18+
قابلیت شناسایی اسپم در ایمیل ها
کنترل تمامی فایل ها در اینترنت قبل از دانلود
دارای فایروال هوشند جهت کنترل ترافیک
جلوگیری از هرگونه نفوذ ناخواسته
دارای سیستم Gamer Mode

لایسنس یک ساله nod32 & smart security -

پشتبانی از nod32 و smart security
پشتیبانی از تمامی نسخه هایESET
هزینه کمتر نسبت به سرور اصلی
لایسنس کاملا اختصاصی
قابل استفاده از یک لایسنس برای دو سیستم
بی نیاز از یافتن لایسنس های چند روزه Terial
ارائه امکانات بیشتر برای مدیریت لایسنسشناسایی ویروس های رسانه های اجتماعی
قابلیت مسدود سازی سایت های بالای18+
قابلیت شناسایی اسپم در ایمیل ها
کنترل تمامی فایل ها در اینترنت قبل از دانلود
دارای فایروال هوشند جهت کنترل ترافیک
جلوگیری از هرگونه نفوذ ناخواسته
دارای سیستم Gamer Mode

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.110.106) وارد شده است.