کارت خرید » پایگان
مرحله 2
پیکربندی

دسته بندی ها:
نمایندگی میزبانی 100 گیگابایت - لینوکس

میزان فضا: 100 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: 100 گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی: 50
کنترل پنل کاربر : Cpanel
کنترل پنل مدیریت : WHMنمایندگی میزبانی 50 گیگابایت - لینوکس

میزان فضا: 50 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: 100 گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی: 30
کنترل پنل کاربر : Cpanel
کنترل پنل مدیریت : WHM


نمایندگی میزبانی30گیگابایت - لینوکس

میزان فضا: 30 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: 40 گیگابایت
تعداد سایت قابل میزبانی: 20
کنترل پنل کاربر : Cpanel
کنترل پنل مدیریت : WHMSecure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.110.106) وارد شده است.