کارت خرید » پایگان
مرحله 2
پیکربندی

دسته بندی ها:
سرویس مادام العمر مولتی پلاس - شامل ۸ سرویس در یک اکانت کاربری

-مصرف مادام العمر و بدون زمان سررسید
- پهنای باند نامحدود
- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp پیچیده Scramble در ویندوز و مکینتاش
- پشتیبانی از پروتکل های pptp,l2tp و Tls
- پایداری ۱۰۰٪ و سازگار با wifi و اینترنت های 3G،4G و LTE
- اتصال پایدار به همراه فایروال اختصاصی به منظور جلوگیری از هرگونه شنود اطلاعات
- سرویس به تک کاربره
- کشور میزبان : server name :sstp.filplus.netserver name : nl-pptp.filplus.net
- قابل اتصال در


Filbaz با پشتیبانی از پروتکل pptp/l2tp قابل اتصال در ویندوز،مکینتاش،ubunto,اندروید و ios

اتصال به ۴ سرویس تونل در سیستم عامل ویندوز

سرویس open قابل استفاده در ویندوز،مکینتاش،اندروید و ios و متد اسکرامبل در ویندوز و مک

سرویس cisco قابل استفاده در ویندوز،مکینتاش،اندروید و ios،بلکبری و ویندوز فون۱۰

سرویس kero قابلیت اتصال در ویندوز و مکینتاش(در نسخه sierra پشتیبانی نمیشود)


سرویس مادام العمر مولتی پلاس در مناسبت های خاص قابل سفارش می باشد.

1,000,000 ریال به صورت یک بار
سرویس یک ساله مولتی پلاس - شامل ۸ سرویس در یک اکانت کاربری

- پهنای باند نامحدود
- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp پیچیده Scramble در ویندوز و مکینتاش
- پشتیبانی از پروتکل های pptp,l2tp و Tls
- پایداری ۱۰۰٪ و سازگار با wifi و اینترنت های 3G،4G و LTE
- اتصال پایدار به همراه فایروال اختصاصی به منظور جلوگیری از هرگونه شنود اطلاعات
- سرویس به تک کاربره
- کشور میزبان : server name :sstp.filplus.netserver name : nl-pptp.filplus.net
- قابل اتصال در


Filbaz با پشتیبانی از پروتکل pptp/l2tp قابل اتصال در ویندوز،مکینتاش،ubunto,اندروید و ios

اتصال به ۴ سرویس تونل در سیستم عامل ویندوز

سرویس open قابل استفاده در ویندوز،مکینتاش،اندروید و ios و متد اسکرامبل در ویندوز و مک

سرویس cisco قابل استفاده در ویندوز،مکینتاش،اندروید و ios،بلکبری و ویندوز فون۱۰

سرویس kero قابلیت اتصال در ویندوز و مکینتاش(در نسخه sierra پشتیبانی نمیشود)


خرید از طریق ربات تلگرام

سرویس شش ماهه مولتی پلاس - شامل ۸ سرویس در یک اکانت کاربری

- پهنای باند نامحدود
- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp پیچیده Scramble در ویندوز و مکینتاش
- پشتیبانی از پروتکل های pptp,l2tp و Tls
- پایداری ۱۰۰٪ و سازگار با wifi و اینترنت های 3G،4G و LTE
- اتصال پایدار به همراه فایروال اختصاصی به منظور جلوگیری از هرگونه شنود اطلاعات
- سرویس به تک کاربره
- کشور میزبان : server name :sstp.filplus.netserver name : nl-pptp.filplus.net
- قابل اتصال در


Filbaz با پشتیبانی از پروتکل pptp/l2tp قابل اتصال در ویندوز،مکینتاش،ubunto,اندروید و ios

اتصال به ۴ سرویس تونل در سیستم عامل ویندوز

سرویس open قابل استفاده در ویندوز،مکینتاش،اندروید و ios و متد اسکرامبل در ویندوز و مک

سرویس cisco قابل استفاده در ویندوز،مکینتاش،اندروید و ios،بلکبری و ویندوز فون۱۰

سرویس kero قابلیت اتصال در ویندوز و مکینتاش(در نسخه sierra پشتیبانی نمیشود)


خرید از طریق ربات تلگرام

سرویس سه ماهه مولتی پلاس - شامل ۸ سرویس در یک اکانت کاربری

- پهنای باند نامحدود
- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp پیچیده Scramble در ویندوز و مکینتاش
- پشتیبانی از پروتکل های pptp,l2tp و Tls
- پایداری ۱۰۰٪ و سازگار با wifi و اینترنت های 3G،4G و LTE
- اتصال پایدار به همراه فایروال اختصاصی به منظور جلوگیری از هرگونه شنود اطلاعات
- سرویس به تک کاربره
- کشور میزبان : server name :sstp.filplus.netserver name : nl-pptp.filplus.net
- قابل اتصال در


Filbaz با پشتیبانی از پروتکل pptp/l2tp قابل اتصال در ویندوز،مکینتاش،ubunto,اندروید و ios

اتصال به ۴ سرویس تونل در سیستم عامل ویندوز

سرویس open قابل استفاده در ویندوز،مکینتاش،اندروید و ios و متد اسکرامبل در ویندوز و مک

سرویس cisco قابل استفاده در ویندوز،مکینتاش،اندروید و ios،بلکبری و ویندوز فون۱۰

سرویس kero قابلیت اتصال در ویندوز و مکینتاش(در نسخه sierra پشتیبانی نمیشود)


خرید از طریق ربات تلگرام

سرویس یک ماهه مولتی پلاس - شامل ۸ سرویس در یک اکانت کاربری

- پهنای باند نامحدود
- پشتیبانی از پروتکل های tcp/udp پیچیده Scramble در ویندوز و مکینتاش
- پشتیبانی از پروتکل های pptp,l2tp و Tls
- پایداری ۱۰۰٪ و سازگار با wifi و اینترنت های 3G،4G و LTE
- اتصال پایدار به همراه فایروال اختصاصی به منظور جلوگیری از هرگونه شنود اطلاعات
- سرویس به تک کاربره
- کشور میزبان : server name :sstp.filplus.netserver name : nl-pptp.filplus.net
- قابل اتصال در


Filbaz با پشتیبانی از پروتکل pptp/l2tp قابل اتصال در ویندوز،مکینتاش،ubunto,اندروید و ios

اتصال به ۴ سرویس تونل در سیستم عامل ویندوز

سرویس open قابل استفاده در ویندوز،مکینتاش،اندروید و ios و متد اسکرامبل در ویندوز و مک

سرویس cisco قابل استفاده در ویندوز،مکینتاش،اندروید و ios،بلکبری و ویندوز فون۱۰

سرویس kero قابلیت اتصال در ویندوز و مکینتاش(در نسخه sierra پشتیبانی نمیشود)


خرید از طریق ربات تلگرام

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (23.20.165.182) وارد شده است.